Vikten av att träna rätt

De flesta läkare är idag överens om att motion är något som egentligen borde säljas på flaska. Att röra mycket på sig och att träna regelbundet har så många fördelar för den fysiska och mentala hälsan att de i många fall överträffar kliniska läkemedel och behandlingar. Det, i kombination med ett hälsosamt kostintag innebär inte bara att den som tränar blir friskare och lever längre, utan att de också får ett mer kvalitativt och lyckligt liv.

Bra träning och kost är dock en hel vetenskap, och som lekman kan det ibland vara svårt att veta vad som är nyttigt och vad som bör undvikas. Att saker som socker, tobak och alkohol inte är bra val vet i princip alla människor men det finns också hälsofaror bakom strikta dieter och alltför hård träning. Att ha en balanserad kost och ett bra vitaminintag är något som alla bör vara extra uppmärksamma på, och det gäller att känna sin kropp och sin livsstil tillräckligt väl så att saker som till exempel järnbrist eller förslitningsskador inte uppstår.

Formen framför prestigen

Drömmen om hälsa och en slank, stark kropp delas av många och det är inte ovanligt att nybörjare ger sig in på den nya dieten eller träningsrutinen med sådan hängivenhet att de helt glömmer bort formen. Det är ett vanligt misstag som tyvärr också kan leda till hälsoproblem. En enkel styrke- eller konditionsövning bör alltid utföras på ett mycket specifikt sätt och det är därför viktigt att börja lätt så att tekniken kommer in, och att sedan successivt öka på tyngden eller hastigheten.

Detsamma gäller kosten; att plötsligt sluta äta allt fett är inte bara ohälsosamt utan kan vara direkt farligt då kroppen behöver olika bra fetter för att kunna fungera. Balansen är viktigast av allt, och det är alltid bättre att göra grundliga efterforskningar och att tala med kunniga människor, än att göra allt på egen hand från början.

Scroll to top